Školenia
Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti consultingu a vzdelávania. Našim klientom pomáhame dosahovať ich ciele a víziu. Ak chcete byť dlhodobo úspešní, nemôžete sa uspokojiť so súčasným stavom úspechu. Konkurencia sa vždy snaží Vás predbehnúť. Preto aj Vy musíte svoju firmu, svoje činnosti, svoj systém neustále zdokonaľovať, zvyšovať svoju produktivitu a tým si udržiavať náskok.
Dávame Vám možnosť kariérneho rastu, zvyšovania kvalifikačnej úrovne Vašich zamestnancov a riešiť aktuálne vzdelávacie potreby kdekoľvek a kedykoľvek.

Školenia sa môžu uskutočniť priamo vo Vašej spoločnosti a na počítačoch, na ktorých pracujete denne. Maximálny počet účastníkov kurzu je 10. Podľa potreby možeme upraviť školenie podľa Vašich požiadaviek.

Ponúkame Vám:
 • Základy práce s PC
 • Microsoft Excel, Word, PowerPoint 2007, 2010, 2013
 • Microsoft Dynamics NAV 2015
 • Microsoft Dynamics NAV 2013
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Microsoft Dynamics NAV 5
 • Microsoft Dynamics NAV 4
 • Príprava na certifikáciu "Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 - Implementation and Maintenance"
 • Príprava na certifikáciu "Microsoft Dynamics NAV 5.0, 2009, 2013 - C/SIDE Development"
 • Príprava na certifikáciu "Microsoft Dynamics NAV 5.0, 2009, 2013 - Core Setup and Finance"
 • Príprava na certifikáciu "Microsoft Dynamics NAV 5.0, 2009, 2013 - Installation & Configuration"
 • Príprava na certifikáciu "Microsoft Dynamics NAV 5.0, 2009 - C/SIDE Introduction"
 • Príprava na certifikáciu "Microsoft Dynamics NAV 5.0, 2009 - Trade and Inventory"
Ak Vás zaujíma táto oblasť alebo máte záujem o naše služby v tejto oblasti, vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie.