Mobilný predaj

Mobilné riešenie 4B Mobile 2010 bolo vyvinuté za účelom zefektívnenia práce firemných zástupcov v teréne, ktorí pôsobia mimo centrálneho informačného systému. Toto riešenie využíva najnovšie technológie informormačného sveta za účelom skvalitnenia služieb mobilných pracovníkov. Poskytuje základné informácie o zákazníkoch, o tovaroch, o objednávkach priamo v teréne. Zástupca má aktuálne informácie o zákazníkovi, o jeho platobnej morálke, salde, otvorených objednávkach, zakúpených tovaroch, špeciálnych zľavách, cenách a i. Tiež má k dispocícii informácie o tovaroch, množstvách na sklade, o nákupných a predajných cenách , budúcich nákupných objednávkach pre daný tovar a i.

S týmito informáciami obchodný zástupca dokáže priamo u zákazníka vytvoriť predajnú objednávku a následne ju odoslať do centrálneho informačného systému, kde sa objednávka spracuje. Celý proces od vytvorenia objednávky u zákazníka až po spracovanie objednávky v centrálnom informačnom systéme sa može skrátiť až na 15 minút. Takéto skrátenie spracovania objednávok zvyšuje efektivitu práce obchodného zástupcu, skracuje dobu vybavenia objednávok a umožňuje optimalizáciu skladových zásob.

Aplikácia pracuje v off-line režime, takže nie je potrebné stále pripojenie k centrálnemu informačnému systému. Aplikácia využíva najmodernejšie technológie na prenos, uloženie a prácu s dátami. Súčasťou mobilnej aplikácie je aj slovenská (resp. česká) klávesnica. Mobilné riešenie 4B Mobile 2010 je určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Pocket PC 2002, Pocket PC 2003, Windows Mobile 5.0 a Windows Mobile 6.0.

Ak Vás zaujíma táto oblasť, alebo máte záujem o ukážku konkrétnych možností nášho produktu 4B Mobile 2010, aké výhody môže priniesť vašej spoločnosti naše mobilné riešenie, vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše marketingové oddelenie.