Kontakt
4B Software s.r.o., Markova 3, 851 01 Bratislava
Mobil: +421 918 134 416
IČO: 44 176 511; IČ DPH: SK2022612724
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,oddiel: Sro, vložka číslo 52435/B
Meno:
Spoločnosť:
Email alebo mobil:
Oddelenie:
Text správy: